top of page
Exact.jpg
Exakt logo.png

OMFATTANDE AFFÄRSSYSTEM FÖR EKONOMIFÖRVALTNING

Exact mjukvara är en applikationssvit med full service som är gjord för professionell användning för att underlätta vardagens rutiner.

Programvarans praktiska funktion och omfattande funktioner passar även de mest krävande användarna, från småföretagare till behoven hos stora företag. Med programvaran Exact hanterar du smidigt den omfattande ekonomiska förvaltningen och juridiska skyldigheter för företag och samhällen.

Förutom allmän bokföring och fakturering kan programvaran även hantera budgetar, prognoser, kontoöppnings- och bokslutsinformation samt intern bokföringsinformation. Läs mer om fördelarna och modulerna med programvaran nedan.

FÖRDELAR MED EXACT 

VÅRA KUNDER

Spinea.png
Helaakoski.png
Pori.png
Tyghuvud.png
Rapala VMC.jpg
Exact2.jpg

UPPTÄCK EXACTS MODULER

Kassakladi
Kirjanpito
Käyttöomaisuuskirjanpito
Laskutus
Myyntitilaustenkäsittely
Myyntireskontra

Bokföring

Med Exact Bokföring hanterar du den lagstadgade redovisningen av ett företag eller en gemenskap. Mjukvaran lämpar sig för multibolagsanvändning och kan även hantera koncernens bokföring och kostnadsredovisning. Exact Accounting fungerar självständigt eller integrerat med våra andra applikationer, så information flyttas enkelt mellan olika moduler automatiskt. Kontoplanen och andra parametrar kan definieras exakt efter din organisations behov. 

Redovisning av anläggningstillgångar

I takt med att företagets anläggningstillgångar växer ökar också de administrativa behoven, skyldigheterna och förvaltningskostnaderna. Med Exact Anläggningstillgångsredovisning kan du enkelt hantera alla lagstadgade förpliktelser och enkelt utföra bland annat avskrivningar, ränte- och indexhöjningar, värdestegringar och sänkningar samt hyllavskrivningar. Våra kunder förvaltar tillgångar värda miljarder såväl som mindre anläggningstillgångar.

Försäljningsreskontra

Kontroll av kundfordringar, lämplig allokering av betalningar och effektiv hantering av både inkasso och räntefakturering hjälper till att hålla företagets likviditetsrisk låg och kassaflödet stabilt.

Inköpsreskontra

Med Exact Kundreskontra sköter du bevakningen av samhällets köpskulder, betalning av köpefakturor och betalningar – även i utländsk valuta. 

Lagerstyrning

Med Exact Lagerstyrning hanterar du lagerredovisning och lagerkontroll utan ansträngning. Du underhåller enkelt produktinformation, registrerar ankomster, fördelar kostnader, lagerför lager och gör inköpsförslag och beställningar.

Cash management

Programvarumodulen Cash Management hanterar hanteringen av kontanter, finansiella och bankkonton. Cash management underlättar den dagliga verksamheten för företag inom olika områden och branscher.

Fakturering

 

Med Exact Fakturering blir hanteringen av produktförsäljning, tjänsteförsäljning, kontantförsäljning och avtalsfakturor enkel och effektiv. Vår snabbfaktureringsmodul gör fakturering enkelt och problemfritt. Du skapar och skickar enkelt individuella fakturor, avtalsfakturor och onlinefakturamaterial. Exact Invoicing är nära integrerat med andra moduler i Exact-produktfamiljen, men det fungerar också effektivt på egen hand.

Behandling av försäljningsorder

Med mjukvaran Exact försäljningsorderhantering hanterar du hanteringen av varuordrar och leveranser samt fakturering. Du hanterar den öppna orderstocken, gör remisser och arbetsorder, registrerar leveranser och gör fakturor.

Behandla inköpsorder

Med hjälp av inköpsorderhantering kan du enkelt lägga inköpsorder, hantera inköpsorderbasen, registrera och behandla inköpsfakturor, hantera inkommande leveranser och relaterade inköps- och vidarebefordringsfakturor. Med hjälp av modulen minskar du det arbete som krävs för att hantera upphandlingsprocessen.

Reportage

Med hjälp av programmet kan du generera en hel del rapporter automatiskt och av moduler för att övervaka företagets ekonomiska nyckeltal. Du kan också själv välja vilka variabler, statistik och listor du vill ha för rapporterna. Genom programmet kan du enkelt ta fram till exempel grundläggande redovisningsrapporter och resultaträkningar, olika försäljnings- och inköpsfakturalistor.

Ostoreskontra
Ostotilaustenkäsittely
Varastonvalvonta
Raportointi

TA KONTAKT

Vill du ha mer information? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt. 

Tack för ditt meddelande!
bottom of page